Veranstaltung

Termin(e)

Rock Jam Session im Hexenhaus

Rock Jam Session im Hexenhaus

Rock Jam Bam - jeden Freitag ab 20:00 - Open End

Yuhuuu. Freitag. Jam Session im HEXENHAUS ULM !!!
Endlich Leute. Endlich Freitag. Endlich 19 Uhr.
Endlich die Woche vorbei. Endlich Hexenhaus. Endlich Jam Session. Endlich Berg Bier. Endlich coole Leute. Endlich groovige Mucke. Endlich chillen. Endlich wohl fühlen. Endlich Glücklich !!!
Pfeil nach oben